Diensten

We starten aan de basis.  We gaan samenzitten om te bespreken wat er mogelijk is, en wat er nodig of wenselijk is.  Iedere business is anders, en ieder heeft zijn eigen verwachtingen en ambities.  Laat ons dat eerst onder de loep nemen om dan een stapje verder te gaan naar wat we gaan doen en hoe.

De benadering kan heel generiek zijn, maar kan ook toespitsen op een bepaald aspect dat je verder wil uitdiepen.

Domeinen waarin we kunnen helpen:

  • Strategie & planning
  • Training & opleiding
  • Uitvoering & optimalisatie

Ook de manieren waarop je kan communiceren toetsen we aan jullie praktijk :

  • Hoe kan je de juiste doelgroepen bepalen en ze met de juiste boodschap gaan bereiken op Facebook, Linkedin, Pinterest of andere
  • Hoe kan je bepaalde processen gaan automatiseren, zodat je terugkerende taken niet meer telkens opnieuw moet gaan doen.  Hoe kan je schaalvergroting zoeken door dit juist te doen ?
  • Hoe moet je het voordeel van digital, namelijk de meetbaarheid en precieze targeting, gaan ombuigen in je voordeel ?  Wàt moet je meten, en waarom ? Hoe kan je die info omzetten in kennis voor verbetering ?
  • Hoe kan je online media campagnes gaan voeren, en wat kan je daaruit verwachten ?
  • Op welke manier moet je communiceren met je doelgroep : met social posts, search ads of video, bannering, e-mail ?  Of allemaal ?
  • Welke content moeten we aanmaken, en onder welke vorm ? Hoe bereiken we daarmee ons doelpubliek ?

Het is maar een greep van de vragen die ons vaak gesteld worden.  We horen graag die van jou !

>> maak een afspraak<<

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s